SAB-HEJ

Koncept talentov

ggg111

SIBER

Koncept talentov

Humanizem kot izvor - inovativnost in razvoj togosti in fleksibilnosti

Človeški viri so najdragocenejši vir podjetja.Ljudje so eden od aktivnih in ustvarjalnih dejavnikov v podjetju.Uspeh podjetja je v veliki meri odvisen od uspešnosti upravljanja s človeškimi viri.Človeški viri se lahko spremenijo v človeški kapital z dodeljevanjem, usposabljanjem, spodbudami in razvojem.To je temeljna konkurenčnost podjetja tako kot denarni kapital in materialni kapital.Skozi skoraj 30 let razvoja je podjetje oblikovalo temeljne vrednote upravljanja s človeškimi viri »usmerjenost v človečnost, inovativnost in razvoj togosti in fleksibilnosti«.Na podlagi osnovnih načel "etike, sposobnosti, prizadevnosti in uspešnosti" je podjetje vzpostavilo znanstveno popolno politiko in postopke "izbire, gojenja, uporabe in zadrževanja" človeških virov.